Over dit portaal

Wat is Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland?
Dit geschiedenis-portaal is tot stand gekomen met subsidie van de provincie Noord-Holland. Algemene doelstelling is de beoefening van de regionale en lokale geschiedenis te stimuleren en de meer dan 100 historische verenigingen in de provincie een platform te bieden voor hun activiteiten en publicaties. Het portaal wordt beheerd door Stichting Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland (MHP) en de provinciaal consulent geschiedbeoefening. Meer informatie over MHP kunt u vinden op de volgende pagina.
lees verder»

Deelnemen aan dit portaal?
Historische verenigingen die gevestigd zijn in een Noord-Hollandse gemeente of Noord-Holland tot hun werkgebied rekenen, kunnen, na ondertekening van een gebruikersovereenkomst met MHP, kosteloos deelnemen aan dit portaal. Elke vereniging dient voor het beheer van de website een vaste contactpersoon aan te wijzen. Nieuw opgerichte historische verenigingen kunnen zich bij MHP aanmelden via het aanmeldformulier op de volgende pagina. Zij krijgen, nadat hun bestuur zich akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden, op verzoek een voorlopige internetpagina op dit portaal toegekend. De voorlopige toekenning wordt door MHP na 12 maanden omgezet in een definitieve autorisatie indien blijkt dat de vereniging de toegewezen pagina in die periode volgens de algemene voorwaarden heeft beheerd, zulks ter beoordeling van Stichting MHP.
lees verder»

Disclaimer
lees verder»