Maritiem digitaal wordt interactief

Maritiem digitaal wordt interactief

De website is de eerste museumwebsite waar bezoekers hun maritieme kennis kunnen delen. Naast het opzoeken van gegevens in de gezamenlijke database van dertien belangrijke maritieme musea, kunnen gebruikers vanaf nu ook zelf commentaar en foto- en videobestanden aan de informatie toevoegen. De musea hopen op deze manier hun kennis te verrijken en de contacten met bezoekers uit te bouwen.

“Er is heel veel kennis onder de mensen, waar musea graag gebruik van willen maken”, zegt Frans van Hamburg van het Maritiem Museum Rotterdam, één van de partners van de website. “Door de interactiemogelijkheden is Maritiem Digitaal een nog waardevoller en completer archief geworden voor zowel de bezoeker als de maritieme musea zelf”. Op basis van onderzoek naar de behoefte van de digitale gebruiker worden de mogelijkheden in de toekomst verder uitgebreid.

Maritiem Digitaal is een gezamenlijke database van de belangrijke maritieme musea in Nederland, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden. Maritiem Digitaal is een samenwerkingsverband tussen Baggermuseum Sliedrecht, Fries Scheepvaartmuseum, Marinemuseum, Mariniersmuseum, Museum In ‘t Houten Huis, Noordelijk Scheepvaartmuseum, Maritiem Museum Rotterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, Reddingmuseum Dorus Rijkers, Visserijmuseum Vlaardingen, Zuiderzeemuseum, Zeeuws Maritiem muZEEum Vlissingen en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

www.maritiemdigitaal.nl/

Maritiem Digitaal is mede ontwikkeld door Adlib Information Systems.

Bron: http://www.computergenealogie.org