Historisch Consultent

Consulent historische informatie
De consulent historische informatie maakt deel uit van Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland. Zijn missie is het bevorderen van de doorstroming van historische informatie in Noord-Holland, van bron naar consument.
lees verder»

immaterieel erfgoed in Noord-Holland
Vorig jaar heeft de Nationale UNESCO Commissie een aantal deskundigen gevraagd medewerking te verlenen bij het inventariseren van Nederlandse voorbeelden van immaterieel erfgoed. Dit gebeurde in het kader van de UNESCO Conventie ter beschermig van Immaterieel Erfgoed (2003). 55 Landen hebben deze Conventie geratificeerd, maar Nederland nog niet.
lees verder»

Onderzoeksproject: De geschiedenis van de Westfriese middenstand
De Westfries middenstand verdwijnt in hoog tempo. Het onderzoeksproject richt zich daarom op het in kaart brengen van de geschiedenis van de Westfriese middenstand. Het historisch onderzoek wordt uitgevoerd door vrijetijdshistorici onder leiding van een vakhistoricus (Thimo de Nijs). Het project is een samenwerking van het Westfries Genootschap, Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland, het Westfries Archief, het Regionaal Archief Alkmaar, Thimo de Nijs en diverse historische verenigingen in West-Friesland.
lees verder»

Sprekersgids
Wilt u voor uw vereniging of instelling een lezingenavond of diapresentatie over een historisch onderwerp verzorgen? In deze on-line sprekersgids vindt u namen en adressen van deskundige sprekers. Samen bestrijken zij een groot scala van onderwerpen op het terrein van de Noord-Hollandse en algemene geschiedenis. U kunt het bestand op verschillende manieren doorzoeken: op naam van de spreker, op thema of op trefwoord. De spreker(s) van uw keuze kunt u vervolgens zelf benaderen.
lees verder»

Erfgoedcursussen Nieuw: 2006-2007
Erfgoed vertelt een verhaal van het verleden. Velen vinden een leuke hobby in het ontrafelen van dit verhaal. Maar dit is niet altijd eenvoudig. Om u een steuntje in de rug te geven worden elk winterseizoen enkele cursussen georganiseerd door de Stichting Museaal en Historisch Perspectief Noord-Holland.
lees verder»

Digitale Gebruikersgids
Hier vindt u de digitale versie van de handleiding voor de historische verenigingen.
lees verder»

Nieuwsbrieven aan de Historische Verenigingen
De projectcoördinator stuurt regelmatig een Nieuwsbrief naar de Historische Verenigingen, die een eigen website op de Geschiedenisbank beheren.
lees verder»

Cultuureducatie en historische verenigingen
Wat kunt u doen als historische vereniging om een bijdrage te leveren aan het onderwijs in uw omgeving?
lees verder»

Voorbeeld-disclaimer voor Historische Verenigingen
Om eventuele claims te ondervangen, is het raadzaam op uw internetpagina’s een disclaimer op te nemen.
lees verder»

Honderd vragen voor een historische vereniging
Deel één van het vademecum voor historische verenigingen
lees verder»

Archiefbeheer voor historische organisaties
Deel twee van het vademecum voor historische verenigingen
lees verder»

Enquête 2001
Resultaten van een representatief onderzoek onder de leden van zes Noord-Hollandse historische verenigingen
lees verder»

Enquête besturen historische verenigingen 2000
Uitslag en vragenlijst
lees verder»

Fondscatalogus: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
De nieuwe fondscatalogus van het ING is uitgegeven in een “nieuwe jas”.
lees verder»

CD-ROM: Haalbare Kaart
Informatie voor verenigingen, stichtingen en werkgroepen die hun begroting sluitend willen maken. De CD-Rom is een uitgave van het VSB-fonds. Een gratis exemplaar is aan te vragen onder vermelding van uw adresgegevens.
lees verder»