Agenda

9 Evenementen gevonden:

Zuivel uit de Kop
tentoonstelling – Zijper Museum – Schagerbrug
Na de definitieve inpoldering (1597) en ontwatering van de Zijpe ontstonden er al gauw boerenbedrijfjes. Van de beroepsbevolking werkten de eerste paar honderd jaar de meeste mensen in de akkerbouw en veeteelt.
In de tentoonstelling ‘Zuivel uit de Kop’ wordt een beeld gegeven van de veranderingen in het boerenbedrijf, toegespitst op het verwerken van de zuivel.
Het verwerken van de melk gebeurde tot ongeveer 1880 op de boerderij zelf. Dit was meestal ook het belangrijkste werk van de boerinnen en de meiden. De melk werd vooral verwerkt tot kaas, (zoals de Edammer en de Goudse), en ook tot boter.

Na 1880 had men echter te maken met grote concurrentie van andere landen waaronder Denemarken, de Verenigde Staten, Argentinië en Australië. Verder was er een gebrek aan arbeidskrachten op de boerderij voor de kaasbereiding. De boeren sloegen de handen ineen en richtten kleine kaasfabriekjes op. In de Zijpe zijn er zo’n 20 fabrieken en fabriekjes geweest. De laatste fabrieken zijn in 1965 gesloten.

De sluiting van kleine kaasfabrieken had te maken met schaalvergroting vanaf de jaren ’60. Ook het aantal melkveebedrijven nam daardoor af en de bedrijven die overbleven werden groter. De bedrijfsvoering was mogelijk door ligboxstallen en later ook door melkrobots. Daarnaast werden er steeds meer landerijen gebruikt voor het telen van bloembollen.

Vanaf het begin hebben de boeren in de Zijpe oog gehad voor veeverbetering. Dit was belangrijk om ziekten te voorkomen en voor een grotere melkopbrengst. In de tentoonstelling wordt daarom ook aandacht besteed aan de rundvee-fokverenigingen, de veeartsenij, de kunstmatige inseminatie en het (kracht)voer.

Speciaal voor deze tentoonstelling is door Joop van der Water de gelijknamige film ‘Zuivel uit de Kop’ geproduceerd.
Tijdens de openingsuren is deze film te bekijken.

http://www.zijpermuseum.nl/

Adres: Schagerweg 97

datum 04-02-2007 t/m 30-12-2007

Zondag 11 maart jubileumexpositie ‘Volendam in Wintertijd’ geopend
tentoonstelling – Volendams Museum – Volendam
Zondag 11 maart 2007 was het precies 30 jaar geleden dat de notaris en het bestuur de officiële akte ondertekenden van de Stichting Volendams Museum. De eerste huisvesting van het Volendams Museum werd ondergebracht op de bovenverdieping van het oude zusterklooster in de Kloosterbuurt nadat alle eerdere pogingen om tot een Volendams Museum te komen jammerlijk schipbreuk hadden geleden. In mei 1986 moest de museumhuisvesting plaatsmaken voor het verpleeghuis Gouwzee op het Noordeinde. De museumspullen werden tijdelijk opgeslagen in een voormalige huishoudschool.

Toen in 1989 het Wit-Gele Kruisgebouw op de hoek Zeestraat/Julianaweg verhuisde naar de locatie t.o. de Mariakerk nam de toenmalige wethouder Siem Veerman (Lut) i.s.m. het museumbestuur, gemeente, bedrijfsleven, sponsors, honderden vrijwilligers en gulle geven en giften vanuit de Volendammer gemeenschap het initiatief om in het verbouwde Wit-Gele Kruisgebouw het Volendams Museum te realiseren. Na een tomeloze inzet werd “het Kruisgebouw” uitgebreid en verbouwd en werd het Volendams Museum op 23 maart 1991 destijds feestelijk heropend door burgemeester W. S. Westendorp. De burgemeester feliciteerde de Volendammer gemeenschap met het bereiken van deze mijlpaal en museumvoorzitter Wim Keizer dankte iedereen die zich had ingezet om ons erfgoed op een verantwoorde wijze onder te brengen en uit te dragen. Zondag 11 maart 2007 werd het 30 jarig bestaan, op een feestelijke wijze gevierd met de werkelijk schitter- ende jubileumtentoonstelling ‘Volendam in Wintertijd’. Op de tentoonstelling wordt tevens een overzicht gegeven van de afgelopen dertig museumjaren.
Adres: Zeestraat 41

datum 11-03-2007 t/m 01-11-2007
openingstijden: dagelijks geopend tot november van 10.00 tot 17.00 uur

1932: een streep door de zee.
tentoonstelling – Nieuw Land Erfgoedcentrum – Lelystad

1932: een streep door de zee. De afsluitdijk in de ogen van de wereld.
Ter viering van 75 jaar afsluitdijk.
Adres: Oostvaardersdijk 01-13

datum 28-05-2007 t/m 18-11-2007

Eens werden hier schepen gebouwd
tentoonstelling – Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord – Amsterdam
De tentoonstelling wordt op 16 november geopend.
Lokatie: Satdsdeelhuis Amsterdam-Noord
Adres: Buikslotermeerplein
prijs: gratis

datum 10-10-2007 t/m 03-10-2008
openingstijden: 09.00-22.00 uur

Het aanzien van Amsterdam; profielen, panorama’s en plattegronden uit de Gouden Eeuw
tentoonstelling – Stadsarchief – Amsterdam
Nadere informatie volgt.
www.stadsarchief.amsterdam.nl
Adres: Vijzelstraat 32

datum 18-10-2007 t/m 06-01-2008

Lezing gevelstenen
lezing – Historische Stichting ‘De Cromme Leeck’ – Wognum
Op vrijdagavond 26 oktober geeft Herman Souer uit Landsmeer een lezing over gevelstenen. Natuurlijk worden ook gevelstenen uit onze eigen omgeving besproken. Wist u trouwens dat heel wat mensen hun naam ontlenen aan een gevelsteen?
Lokatie: Partycentrum Stam
Adres: Raadhuisstraat 1
prijs: Donateurs gratis entree, belangstellenden 2 euro

datum 26-10-2007
openingstijden: Zaal open: 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

Zaans Dictee
activiteitenprogramma – Museaal & Historisch Perspectief – Zaandam
U wordt op deze zondagmiddag (aanvang 14.30u) weer de kennis van de Zaanse geschiedenis en streek getoetst door middel van een dictee. U kunt daar aan meedoen. Wilt u meer weten? Informatie bij Mevr. Kleij, tel. 075 628 33 21 of de heer Kroesen tel. 075 616 14 88.
Lokatie: Zaanse Chocoladefabriek
Adres: Zaanzijde, Westzijde 168-188

datum 28-10-2007

Museumn8
activiteitenprogramma – Anno
Nadere informatie volgt.

datum 03-11-2007

Genootschapsavond dinsdag 13 november 2007
activiteitenprogramma – Historisch Genootschap Wormer – Wormer
Lezing met presentatie Jaarboek 2007.
Lokatie: De Wijngaard
Adres: Dorpsstraat 134a

datum 13-11-2007
openingstijden: 20.00 uur