Actueel

9 Evenementen gevonden:

Zuivel uit de Kop
tentoonstelling – Zijper Museum – Schagerbrug
Na de definitieve inpoldering (1597) en ontwatering van de Zijpe ontstonden er al gauw boerenbedrijfjes. Van de beroepsbevolking werkten de eerste paar honderd jaar de meeste mensen in de akkerbouw en veeteelt.
In de tentoonstelling ‘Zuivel uit de Kop’ wordt een beeld gegeven van de veranderingen in het boerenbedrijf, toegespitst op het verwerken van de zuivel.
Het verwerken van de melk gebeurde tot ongeveer 1880 op de boerderij zelf. Dit was meestal ook het belangrijkste werk van de boerinnen en de meiden. De melk werd vooral verwerkt tot kaas, (zoals de Edammer en de Goudse), en ook tot boter.

Na 1880 had men echter te maken met grote concurrentie van andere landen waaronder Denemarken, de Verenigde Staten, ArgentiniĆ« en AustraliĆ«. Verder was er een gebrek aan arbeidskrachten op de boerderij voor de kaasbereiding. De boeren sloegen de handen ineen en richtten kleine kaasfabriekjes op. In de Zijpe zijn er zo’n 20 fabrieken en fabriekjes geweest. De laatste fabrieken zijn in 1965 gesloten.

De sluiting van kleine kaasfabrieken had te maken met schaalvergroting vanaf de jaren ’60. Ook het aantal melkveebedrijven nam daardoor af en de bedrijven die overbleven werden groter. De bedrijfsvoering was mogelijk door ligboxstallen en later ook door melkrobots. Daarnaast werden er steeds meer landerijen gebruikt voor het telen van bloembollen.

Vanaf het begin hebben de boeren in de Zijpe oog gehad voor veeverbetering. Dit was belangrijk om ziekten te voorkomen en voor een grotere melkopbrengst. In de tentoonstelling wordt daarom ook aandacht besteed aan de rundvee-fokverenigingen, de veeartsenij, de kunstmatige inseminatie en het (kracht)voer.

Speciaal voor deze tentoonstelling is door Joop van der Water de gelijknamige film ‘Zuivel uit de Kop’ geproduceerd.
Tijdens de openingsuren is deze film te bekijken.

Het museum

Adres: Schagerweg 97

datum 04-02-2007 t/m 30-12-2007